Engineering herinrichting Herenweg

Omschrijving

Engineering herinrichting Herenweg, aanbrengen rioolstelsel, persleidingen (inclusief gestuurde boring), pompputten en gebiedsontsluitingsweg

Werkzaamheden

Het opstellen van tekeningen, bestek en ramingen ten behoeve van dit project. De volgende zaken zijn hierbij uitgewerkt:

  • Voorlopig en Definitief Ontwerp riolering
  • Gestuurde boringen
  • Persleiding
  • Herinrichting gebiedsontsluitingsweg