Groenbestek 2012-2013 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Omschrijving

Op basis van locatiebezoeken is door OmniformEngineering voor het Sophiapark een advies voor het groenonderhoud opgesteld. Het Sophiapark bevindt zich in een nieuw ontwikkeld gebied. Het advies omvatte het aanbrengen van nieuwe beplanting en het onderhoud bestaande beplanting. In ons advies is ingegaan op de te nemen maatregelen voor de opening van het park. Daarnaast is ingegaan op de maatregelen voor de oplevering conform Beheer Openbare Ruimte. Naar aanleiding van het advies heeft OmniformEngineering een bestek met bijbehorende tekeningen opgesteld voor 5 verschillende locaties.

 

Werkzaamheden

-  Projectcoördinatie
-  Verslaglegging van overleggen
-  Inventarisatie op locatie
-  Opstellen groenonderhoud advies
-  Aangeleverde documenten toetsen (GBKN en moederbestek)
-  Verzorgen KLIC-melding
-  Opstellen overzichtstekening “Bestaande situatie en opruimwerkzaamheden”
-  Opstellen overzichtstekening “Nieuwe situatie”
-  Bepalen hoeveelheden
-  Opstellen RAW bestek, incl
-    Inschrijfstaat en inschrijvingsbiljet
-    Veiligheids- en Gezondheidsplan
-    Overige benodigde bijlagen
-  Opstellen directieraming
-  Versturen bestekken naar gegadigden
-  Houden van schriftelijke inlichtingen
-  Verstrekken Nota van Inlichtingen
-  Beoordelen inschrijfstaten gegadigden
-  Opstellen werkbestekken