herinrichting School- en Talmastraat te Leerdam

Omschrijving

Voor een woningcorporatie het civiel kundig begeleiden van de inpassingslocatie Schoolstraat en Talmastraat.In dit project worden 134 woningen gesloopt. Hiervoor in de plaats worden in totaal circa 80 woningen terug gebracht. Dit heeft tot gevolg dat de complete openbare ruimte heringericht zal moeten worden. Voor een fixed prijs wordt dit project civieltechisch vanaf initiatief fase tot aan overdracht richting de gemeente door OmniformEngineering

 

Werkzaamheden

  • Toetsen Inrichtingsplan
  • Begeleiden benodigde onderzoeken, zoals milieukundig- en geotechnisch onderzoek
  • Advisering aanbestedingsproce
  • Opstellen UAV-gc contractvorm
  • opstellen onderhoudsprognoses