MOP Volkstuinen gemeente Rotterdam

Omschrijving

Meerjarig onderhouds plan volkstuinen gemeente Rotterdam

Werkzaamheden

Het opstellen van tekeningen, bestekken en ramingen ten behoeve van dit project. De volgende zaken zijn hierbij uitgewerkt:

  • herstel van verhardingen
  • watergangen baggeren
  • vernieuwen beschoeiing
  • groen onderhoud

Directie en toezicht op de uitvoering is door OmniformEngineering uitgevoerd