Rioolvervanging en herinrichting Leerdam Oost.

Werkzaamheden Het vervangen van de riolering in een vijftal straten in Leerdam Oost. De volgende zaken zijn hierbij uitgewerkt:

• Het aanpassen van het rioolontwerp
• Het maken van een dynamische rioolberekening met SOBEK
• Maken van een bestek en tekeningen
• Het verzorgen van tekeningen t.b.v. een bewonersavond
• Verzorgen van een EMVI aanbesteding